Fjordhuset

Fjordhuset er en demensafdeling som hører under Hundested plejecenter og består af 2 enheder med i alt 16 Leve bo enheder til demensramte beboere fordelt på 8 enheder i Havblik og tilsvarende 8 enheder i Udsigten. 

Beboerne i Fjordhuset er ofte ramt på hukommelsen og derfor anbefales at den enkeltes beboeres pårørende hjælper med at indretter boligen med møbler og nips som er genkendelige for den enkelte beboer.  

Fjordhus indgang

I Fjordhusets fælles arealer har beboerne mulighed for at spise sammen og der foregår dagligt fælles aktiviteter og når vejret tillader, foregår aktiviteterne i Fjordhusets have. Af hensyn til de beboere som har svært ved at rumme socialt samvær er det muligt at spise i mindre grupper eller i egen bolig. Af samme grund henstilles pårørende til primært at besøge beboerne i egen bolig.  

Fjordhusets medarbejdere har interesse i demens og har øje for det individuelle og det som præger hver beboer. Desuden er der til Fjordhuset tilknyttet en sygeplejerske som deles med resten af Hundested plejecenter og en køkkenassistent ansat i seniorjob. 

Ledestjernen i Fjordhuset er visionen ”Glade beboere og et hus som summer af aktiviteter til glæde for alle som kommer der”.  

Kommunens demenskonsulent står til rådighed med supervision hver anden måned og tilbyder blandt andet et Marte-Meo forløb med Fjordhusets ansatte efter behov.

Sidst opdateret 30. november 2014