Fjordhuset

”Fjordhuset” er Halsnæs kommunes botilbud, til borgere med en demenssygdom. Beboerne i ”Fjordhuset” har alle en demensdiagnose og en adfærd, der skønnes ikke at kunne rummes i kommunens andre botilbud.

Der lægges vægt på, at det er demensdiagnosen der er primær diagnose og derfor ikke oveskygges af diagnoser, af somatisk eller psykiatrisk karakter.

Afdelingen hører til under Hundested Plejecenter og består af 16 boliger, fordelt på 8 boliger i ”Havblik” og tilsvarende 8 boliger i ”Udsigten”. Huset er indrettet, så man kan leve et værdigt liv med demens.

 Fjordhus indgang

Der arbejdes ud fra Hundested Plejecenters vision om at ”skabe sammenhæng i hverdagslivet”. Der er fokus på høj faglighed og på den sygeplejefaglige indsats.

Dagligdagen tilrettelægges ud fra Leve-Bo konceptet, så beboerne har mulighed for at leve det liv, der giver værdi for den enkelte. Der lægges vægt på at skabe et miljø, hvor beboerne er i centrum og føler tryghed, trivsel og livsglæde. Hverdagen skal være inspirerende og værdifuld for beboerne. Vi arbejder målrettet med demenstilrettede handleplaner ud fra Tom Kitwoods blomst og demensligningen.

I ”Fjordhuset” er der fokus på aktiviteter, som giver en meningsfuld hverdag og som retter opmærksomheden mod den enkeltes behov. Når vejret tillader det, foregår aktiviteterne i Fjordhusets have. ”Fjordhuset” er placeret i naturskønne områder, nær strand og havn og en gåtur ved fjorden nydes ofte.

Hundested Plejecenter har en bus, så der er også rig mulighed, for en tur ud i det blå.

I ”Fjordhusets” dagligstue og fælleskøkken, har beboerne mulighed for at spise og opholde sig sammen med medbeboere og personale

På grund af de forskellige demensdiagnoser og beboernes individuelle adfærd, er det ikke alle der har let ved at rumme det sociale samvær. Derfor er der mulighed for at spise og deltage i aktiviteter, i mindre grupper, eller i egen bolig. Af samme grund henstilles pårørende, til primært at besøge beboerne i egen bolig.

”Fjordhusets” medarbejdere er alle sundhedsfagligt uddannet, fordelt på sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Desuden er der ansat pædagoger. Der er tillige tilknyttet køkkenassistent.

Personalet har alle stor viden om og interesse for demens. De har øje for det individuelle, beboernes behov, samt det som præger den enkelte.

Ledestjernen i ”Fjordhuset” er ”Glade beboere og et hus som summer af aktiviteter, til glæde for alle som kommer der”.

Personalet i ”Fjordhuset”, bliver løbende undervist og alle nyansatte, gennemgår et nøje tilrettelagt undervisningsprogram.

Kommunens demenskonsulenter står til rådighed med supervision og tilbyder blandt andet et ”Marte-Meo” forløb med Fjordhusets ansatte.

Det anbefales at den enkeltes beboeres pårørende, hjælper med at indrette boligen, med møbler og genstande, som er let genkendelige for den enkelte beboer.


Sidst opdateret 1. juni 2018